Tekeningen voor een gebruiksvergunning

De tekeningen die u nodig heeft voor een gebruiksvergunning moeten aan specifieke voorwaarden voldoen. Er komen gegevens op te staan die de brandweer nodig heeft om het gebouw te controleren op de brandveiligheid. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:

  •  Gebruiksoppervlakte van elke ruimte
  •  Gebruiksbestemming per ruimte
  •  Brandscheidingen
  •  Alle blusmiddelen en brandmelders
  •  Noodverlichting
  •  Zelfsluitende deuren
  •  Pictogrammen


Verder moeten deze tekeningen in een bepaalde schaal worden uitgevoerd.

Voor meer informatie kijk bij gebruiksvergunning