Gebruiksvergunning

Gebruiksbesluit

In 2008 is het Gebruiksbesluit van kracht geworden. Dit betekent dat er geen voorschriften meer zijn per gemeente maar dat de voorschriften voor de brandveiligheid van gebouwen nu landelijk geregeld zijn. Ook is het niet meer nodig voor alle gebouwen een vergunning aan te vragen. In een aantal gevallen is er alleen een meldingsplicht.

Een logboek is verplicht voor de meeste bedrijven

Het gebruiksbesluit zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor het brandveilig maken en houden van een gebouw bij de gebruiker ligt. Ook de bedrijven die geen vergunning hoeven aan te vragen zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarom moeten alle bedrijven die beschikken over meer dan 50 m2 oppervlakte en voor publiek toegankelijk  zijn een logboek aanmaken. Een logboek bevat alle gegevens waarmee u kunt aantonen dat u het gebruiksbesluit naleeft. Als politie, bouw- en woningtoezicht of de brandweer langskomen moet u dit kunnen overhandigen.
Het logboek brandveiligheidsvoorzieningen is een verplichting sinds het nieuwe besluit.

We geven advies bij de opzet van een logboek.

Wanneer een gebruiksvergunning aanvragen?

Voor de volgende typen van gebruik moet u een vergunning aanvragen:

  • hotels en pensions
  • ziekenhuizen en verpleeghuizen
  • dagverblijf voor kinderen onder de 12, basisscholen en kinderdagverblijven
  • dagverblijf voor personen met een lichamelijke of geestelijke handicap


Meestal moet een vergunning worden aangevraagd als er dag- of nachtverblijf  is voor meer dan 10 personen maar de gemeente kan hiervan afwijken.

We regelen de hele aanvraag voor een gebruiksvergunning voor u en leveren daarbij alle benodigde tekeningen.

Wanneer een gebruiksmelding doen?

Een gebruiksmelding is nodig bij het volgende gebruik:

  • als er meer dan 50 personen in een gebouw verblijven
  • verhuur van kamers aan meer dan 5 personen
  • als u op een bepaald punt niet voldoet aan de eisen voor brandveiligheid maar wel een gelijkwaardige oplossing heeft moet u dit melden.


Ook bij een gebruiksmelding regelen we alles voor u.